logo seetrue act trainingen

Amsterdam, ACT - vervolgtraining 6 bijeenkomsten

Data: Donderdag 19, 26 maart, 9, 23 april, 14 en 28 mei 2020
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Reade, Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam-OW
Kosten: 270 euro, inclusief werkmateriaal. (Werkgeverstarief 360 euro.)

Je krijgt een week vooraf aan de start al de eerste oriëntatievragen die we in de eerste sessie zullen behandelen.
 
Gelieve daarom uiterlijk een week vooraf aan de datum aan te melden, zodat we de logistiek en planning kunnen vaststellen.

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier.

De training is toegankelijk voor mensen die een 8-weekse basistraining mindfulness MBSR e/o MBCT hebben gevolgd.
De mindfulness basistraining mag je ook bij een ander trainingsinstituut hebben gevolgd.
Deze vervolgtraining is zeer geschikt als (aansluitende) training voor mensen die de reguliere mindfulness basistraining van 8 
bijeenkomsten alsook de mindfulness en eten training hebben gevolgd. Daar waar mindfulness zich vooral richt op 'acceptatie' 
en 'zijn', richt ACT zich ook op het ontwikkelen van een innerlijk kompas in je leven. Hoe maak je keuzes in je leven? 
Waar wil je heen met je leven?

Deze trainingsperiode is bewust over een langere periode gepland, zodat we de ACT kernprocessen kunnen verdiepen.
Deelnemers die eerder deze training hebben gevolgd kunnen ook deelnemen; het biedt dan opfrissing en verdieping.

 

Trainer: Carolina van Haperen

Carolina van HaperenCarolina blijft zichzelf ontwikkelen. Zij volgt bijscholing, supervisie en intervisie om haar expertise, ervaring en professionaliteit op een kwalitatief hoog niveau te houden. Samen met een groep collegea counselors en coaches vormt zij een intervisiegroep. Sinds 2009 geeft Carolina van Haperen mindfulness trainingen.
Zij geeft de volgende trainingen: mindfulness training, mindfulness en eten training, mindfulness vervolgtraining Time to ACT, stiltedagen, terugkom- /opfristraining, introductie mindfulness en individuele trainingen. 
Zij is lid van de beroepsverenigingen VMBN, LVPW en RBCZ en SCAG. Zie ook www.aikicontact.nl.